Doradztwo zawodowe czy warto?

Współczesne doradztwo różnego typu spotyka się z krytyką – wszyscy doradzają wszystkim, niekiedy z odmiennym do zamierzonego skutkiem. Punktem wyjścia dla odnalezienia się w tej sytuacji jest korzystanie wyłącznie ze źródeł doradczych przygotowanych merytorycznie i dodatkowo – certyfikowanych. Takie podstawy poparte umiejętnościami, doświadczeniem i myśleniem perspektywicznym są kompilacją realnego, konstruktywnego wpływu na zmianę w czyimś życiu. Doradztwo zawodowe to jeden z najbardziej trafnych kierunków doradztwa ogólnego, który już nie spotyka się ze sceptycznym podejściem społecznym – decydentem jest teraz młode pokolenie, które uważa je za nowoczesna formę wspomagania swojej ścieżki kariery.

Aktywizacja zawodowa czy wspomaganie bierności?

Potencjał, jaki tkwi w doradztwie zawodowym jest najsilniej dostrzegany przez te osoby, które skorzystały z niego i są w stanie wskazać realne korzyści, jakie odniosły w perspektywie czasu na tle pracy czy prowadzenia biznesu – jak wskazuje ekspert tej dziedziny M. Westerowski. Szerokie zastosowanie doradztwa zawodowego jest nie tylko potrzebne, ale niekiedy niezbędne, zwłaszcza w dobie tak rozbudowanej oferty edukacyjnej i niemal nieograniczonej ścieżki zawodowej, jak ma to miejsce u progu trzeciej dekady XXI wieku. Proces doradztwa, jaki prezentuje MaciejWesterowski.pl umożliwia opcjonalne ukierunkowanie siebie krok po kroku zgodnie z preferencjami, ale też predyspozycjami, talentami i realnymi podstawami podjęcia danej pracy.

Doradca zawodowy i coach kariery

Poszukiwanie drogi rozwoju zawodowego, całkowitej zmiany pracy, rozpoczęcia szerszej działalności na własną rękę wymaga spojrzenia zarówno na własne pozytywy, jak i niedociągnięcia. Kto potrafi jednak dokonać tego nie subiektywnie, a obiektywnie względem samego siebie? Specjaliści tacy jak https://doradcazawodowy.eu zajmują się profesjonalnie eliminowaniem tych cech, które przeszkadzają w wykonywaniu określonych zawodów, a eksponują – niekiedy nawet odkrywają nieznane danej osobie – predyspozycje korzystne dla innych zajęć. Doradca zawodowy odpowiada za wspomaganie procesu poszukiwania pracy poprzez kontakt indywidualny. Co więcej, coach kariery zyskuje coraz większą rolę u żądnych rozwoju i awansu ambitnych pracowników, managerów czy przedstawicieli środowiska biznesowego. Zewnętrzne spojrzenie doświadczonego merytoryka, mogącego pełnić rolę senseja jest bezdyskusyjnie najbardziej obiektywną formą ustalenia za i przeciw konkretnych zawodów pasujących do konkretnej osoby.

Korzyści doradztwa zawodowego

Dla wszystkich, którzy wahają się przed podjęciem rozmów z profesjonalnym doradcą zawodowym podkreślić należy zalety współpracy na tej płaszczyźnie, nie tylko w myśl zasady, co dwa umysły to nie jeden. Świadomość siebie i otoczenia, doświadczenie doradcy zawodowego czy też coacha kariery pozwala ujawnić i zredukować czyjeś uprzedzenia, obawy czy przekonania, a nawet brak pewności siebie wobec podjęcia odpowiedniego zawodu. Warto dążyć do optymalizowania swojej pracy tak pod kątem tematyki, jak i czasu wykonywania danego zajęcia. Doradztwo zawodowe pomaga wówczas wykazać indywidualne cechy różnicujące dana osobę od innych, przekuwając ostatecznie część wad w zalety, a zarazem eliminując listę potencjalnych  zawodów, w których ktoś zapewne się nie odnajdzie. Jedną z największych, mocarnych  cech doradztwa zawodowego jest zdolność do dokonania chłodnej oceny i kalkulacji – wskazania poszukującemu elementów, które definitywnie powinny pozwolić mu na odrzucenie określonej drogi edukacji czy pracy z jednoczesnym zaznaczeniem ewidentnych przymiotów rzutujących na korzyść zainteresowanego, być może nieświadomego swojego potencjału, na co również wskazuje ekspert doradztwa zawodowego, M. Westerowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here