Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce

Każda z dostępnych form – podatek liniowy PIT, skala podatkowa PIT, podatek CIT, ryczałt ewidencjonowany od przychodów oraz karta podatkowa – ma swoje wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji, którą formę opodatkowania wybrać. Poniżej wraz z Marcinem Kozłowskim – przedstawicielem platformy z kursami podatkowymi – przedstawiamy szczegółową charakterystykę każdej z form opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce, aby ułatwić podjęcie tej ważnej decyzji.

Podatek liniowy PIT

Podatek liniowy PIT jest jedną z popularniejszych form opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Jego główną zaletą jest stała stawka podatkowa wynosząca 19% niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy przedsiębiorca osiąga niskie czy wysokie dochody, zawsze płaci on podatek w wysokości 19% od podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania.

Podatek liniowy PIT jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, ponieważ pozwala im uniknąć progresywnej skali podatkowej, która w przypadku najwyższego progu podatkowego wynosi aż 32%. Dodatkowo, przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego PIT mogą odliczać od podstawy opodatkowania składki na ubezpieczenie społeczne, co dodatkowo zmniejsza ich obciążenia podatkowe.

Wadą podatku liniowego PIT jest natomiast brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, co w przypadku skali podatkowej PIT pozwala na obniżenie wysokości płaconego podatku.

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT (progresywna skala podatkowa, w przeciwieństwie do podatku liniowego PIT, rośnie wraz ze wzrostem osiąganych dochodów. Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe:

  • 12% od podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 120 000 zł,
  • 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Podstawę opodatkowania stanowi różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania, pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Zaletą skali podatkowej PIT jest możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, co pozwala na obniżenie wysokości płaconego podatku. Wadą jest natomiast konieczność płacenia wyższego podatku w przypadku osiągania wysokich dochodów w porównaniu do podatku liniowego PIT.

Podatek CIT

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest formą opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Polsce. W przeciwieństwie do podatku PIT, który dotyczy osób fizycznych, podatek CIT obejmuje spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), spółki komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki osobowe (spółki komandytowe i spółki jawne). Stawka podatku CIT wynosi obecnie 19% podstawy opodatkowania, którą stanowi różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Zaletą podatku CIT jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania szerokiego katalogu kosztów uzyskania przychodów, co pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wadą jest natomiast brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, co w przypadku skali podatkowej PIT pozwala na obniżenie wysokości płaconego podatku. Ponadto, w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę, dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym po raz drugi, co zwiększa obciążenia podatkowe wspólników lub akcjonariuszy.

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów jest uproszczoną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W przeciwieństwie do podatku liniowego PIT i skali podatkowej PIT, ryczałt ewidencjonowany od przychodów nie opiera się na różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania, lecz na wysokości osiąganych przychodów. Stawki ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 3% do 20% przychodów. Zaletą ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów jest jego prostota i niskie obciążenia podatkowe, szczególnie w przypadku działalności o niskiej rentowności lub wysokich kosztach uzyskania przychodów – wyjaśnia Marcin Kozłowski – przedstawiciel platformy: https://rewolucjaumyslow.pl/. Wadą jest natomiast brak możliwości odliczania od podstawy opodatkowania szerokiego katalogu kosztów uzyskania przychodów, co może prowadzić do wyższych obciążeń podatkowych w porównaniu do podatku liniowego PIT lub skali podatkowej PIT w przypadku działalności o wysokiej rentowności.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W przeciwieństwie do podatku liniowego PIT, skali podatkowej PIT oraz ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów, karta podatkowa nie opiera się na wysokości osiąganych przychodów lub różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania, lecz na rodzaju prowadzonej działalności oraz liczbie zatrudnionych pracowników.

Stawki karty podatkowej są zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności i wahają się od 20 zł do 3 285 zł miesięcznie. Zaletą karty podatkowej jest jej prostota i niskie obciążenia podatkowe, szczególnie w przypadku działalności o niskiej rentowności lub wysokich kosztach uzyskania przychodów. Wadą jest natomiast brak możliwości odliczania od podstawy opodatkowania szerokiego katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wysokość osiąganych przychodów, liczba zatrudnionych pracowników oraz indywidualna sytuacja finansowa przedsiębiorcy. Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy zmieniają się bardzo często, dlatego warto korzystać ze szkoleń podatkowych. Mimo to, warto korzystać z usług firm oferujących kursy podatkowe, aby przygotować się na kolejny termin wprowadzenia nowelizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here