Management 3.0

Management 3.0 to pojęcie, o którym jeszcze nie słyszałeś, bądź słyszałeś, ale nie wiesz za wiele na ten temat i chciałbyś to zmienić? Zdecydowanie warto to zrobić, m.in. dlatego, że przez wielu, management 3.0 nazywany jest prawdziwą rewolucją w zakresie zwinnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Dzięki podejściu Agile w HR, możliwe jest choćby budowanie kompetentnych, zmotywowanych i zaangażowanych zespołów, które zwiększają przewagę konkurencyjną firm, dla których pracują.

Agile w HR – czym jest?

Agile w HR to pojęcie, które wbrew pozorom nie jest nowe i funkcjonuje już od 2001 roku. Dziś w wielu firmach, podejście Agile stanowi bazę i fundament efektywnej pracy. Agile w HR to nic innego, jak działanie opierające się na zwinności (z ang. agile znaczy „zwinny”) i szybkim dostosowywaniu się do zmian. W tym przypadku zwinność polega przede wszystkim na dopasowaniu modelu biznesowego, sposobu zarządzania ludźmi, a także struktury i kultury organizacyjnej do rynku oraz szybko zmieniających się potrzeb klientów.

Agile w HR opiera się przede wszystkim na takich zasadach, jak:

  1. najważniejsi w organizacji są ludzie – nigdy narzędzia;
  2. współpraca i elastyczność są lepsze niż formalne ustalenia i sztywne reguły działania;
  3. ważna jest zwinność przejawiająca się np. w bezbłędnie działających oprogramowaniach, które wypierają przestarzałe tomy bezużytecznej dokumentacji;
  4. gotowość do wykraczania poza określone schematy;
  5. szybkie reagowanie na bieżące potrzeby i wyzwania oraz otwartość, by wychodzić poza ustalony plan.

Management 3.0 – klucz do samoorganizacji i grupowej realizacji celów

Management 3.0 to forma nowoczesnego przywództwa i zwinnego działania opartego m.in. na motywowaniu pracowników i wykorzystywaniu podejścia Agile. U podstaw managementu 3.0 leży innowacyjny sposób myślenia o tym, że nie tylko wybrane osoby na konkretnych stanowiskach, ale wszyscy pracownicy firmy są odpowiedzialni za zarządzanie nią. W rezultacie Management 3.0 to zarządzanie, które nie wiąże się z zajmowanymi stanowiskami, ale z działaniem i elastycznym dostosowywaniem się do tego, co dzieje się w organizacji. W skrócie więc: Management 3.0 to taki sposób zarządzania, gdzie każdy pracownik pełni funkcję lidera, a odpowiedzialność za efekty spoczywa na całej grupie. Aby więc osiągać jak najlepsze wyniki i efektywnie realizować cele biznesowe, konieczne jest nauczenie się współpracy z innymi.

Management 3.0 – szkolenie

Doskonałym sposobem na rozwijanie umiejętności w zakresie Agile w HR, jest udział w szkoleniu z Management 3.0 na bazie Agile. Przykładowe szkolenie oraz informacje na jego temat, dostępne są na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/agile-w-hr,367/.

  • Kto powinien wziąć udział w szkoleniu z Management 3.0?

Tego typu szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianym HR-em, a także do menedżerów, którzy interesują się nowoczesnymi formami zarządzania, opierającymi się choćby o przemyślane delegowanie, motywowanie oraz angażowanie pracowników.

  • Tematyka poruszana podczas szkolenia

W przykładowym programie szkolenia przewidziano m.in. takie tematy, jak: zarządzanie i przywództwo, rola menedżera w kontekście podejścia Management 3.0, motywowanie i angażowanie pracowników, budowanie odpowiedzialności w zespole, rozwój kompetencji w organizacji uczącej się, celebrowanie sukcesów i sposoby na docenianie i motywowanie członków zespołu.

  • Korzyści z udziału w szkoleniu

Udział w tego typu szkoleniu, to bez wątpienia dobry sposób na to, by zdobyć cenną wiedzę z obszaru nowoczesnych technik zarządzania ludźmi w oparciu o podejście Agile w HR. W trakcie szkolenia można zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także nabyć umiejętności praktyczne, które ułatwią zbudowanie organizacji, w której najważniejsze będzie wzajemne motywowanie się, zaufanie, chęć samodoskonalenia i ciągłego zdobywania wiedzy.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest międzynarodowy certyfikat Management 3.0 na poziomie „Facilitator”. Posiadanie go, uprawnia do samodzielnego prowadzenia tego typu szkoleń i kształcenia kolejnych osób zainteresowanych zwinnymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here