Ubezpieczenie majątkowe mienia - dowiedz się, co w praktyce kryje się pod tym pojęciem

Rynek ubezpieczeń charakteryzuje się bardzo szeroką ofertą, dzięki czemu można finansowo zabezpieczyć się przed wieloma zdarzeniami losowymi. Ciekawym rozwiązaniem jest ubezpieczenie majątkowe chroniące cały dorobek życia.

Biorąc pod uwagę popularność ubezpieczeń, polisa komunikacyjna OC jest najczęściej wybierana przez kierowców – wynika to z jej obowiązkowego charakteru. Na szczęście Polacy mają coraz większą świadomość tego, jak ważne jest ubezpieczenie majątkowe.

Dwa rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżnić można dwa rodzaje:

  • ubezpieczenie majątkowe mienia
  • ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej.

To pierwsze jest znacznie częściej wybierane, jednak warto zastanowić się nad zasadnością drugiego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni w razie, gdy osoba ubezpieczona wyrządzi komuś szkodę i jest zobowiązana do jej naprawienia. Może dotyczyć to np. zalania mieszkania sąsiada, uszkodzenia ogrodzenia domu, uszkodzenia drzwi wejściowych, itp. Posiadając ubezpieczenie majątkowe OC, ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody i wypłaca osobie pokrzywdzonej odszkodowanie w ustalonej wysokości (adekwatnej do skali zniszczeń).

Ubezpieczenie majątkowe mienia, czyli co?

Ubezpieczenia majątkowe mienia pozwalają na zabezpieczenie składników majątku w razie ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powodzi, gradobicia, zalania, kradzieży). Szczegółowy zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie precyzującej treść warunków polisy – dlatego bezwzględnie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU).

Zakres polisy może obejmować m.in. mieszkanie, dom, maszyny, łodzie, a nawet uprawy. Ochroną ubezpieczeniową można objąć mienie ruchome (np. meble, drogocenne przedmioty) oraz mienie nieruchome.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie majątkowe mienia?

Każde ubezpieczenie majątkowe mienia należy dopasować pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jest to możliwe dzięki bardzo elastycznej ofercie firm ubezpieczeniowych, które dają możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Na ubezpieczenie majątkowe mienia, warto się zdecydować:

  • chcąc zabezpieczyć się finansowo przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi dotykającymi mieszkanie / dom,
  • posiadając drogocenne przedmioty, które mogą paść łupem złodziei,
  • mieszkając w okolicy narażonej na powodzie,
  • chcąc zabezpieczyć mienie przed zalaniem przez sąsiada.

Chociaż wydawać by się mogło, że ubezpieczenie majątkowe mienia jest zbędnym wydatkiem, tak naprawdę jego nieposiadanie może okazać się problematyczne. Niewiele osób jest w stanie z własnej kieszeni pokryć wydatki związane z naprawą uszkodzonego lub utraconego mienia. Mając ubezpieczenie majątkowe, można liczyć na odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w razie zdarzenia losowego objętego umową. To bardzo istotne zabezpieczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here