Opoka TFI to towarzystwo z tradycjami. W branży kapitałowej funkcjonuje od 10 lat i odznacza się wieloma sukcesami. Głównym obszarem działalności są fundusze absolutnej stopy zwrotu. Pomimo swego rodzaju kontrowersyjności tego typu funduszy w polskich realiach okazuje się, że niezależne i prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych Opoka TFI jest gwarantem w kwestii kompleksowego i profesjonalnego zarządzania funduszami. Dowód? 100% skuteczność stóp zwrotu w przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Więcej o ofercie i wynikach na stronie internetowej – https://www.opokatfi.pl/

Elastyczna polityka

Żeby zacząć mówić o tym trudnym do zdefiniowania, a zarazem zbliżonym do funduszy absolutnej stopy zwrotu pojęciu hedge fund należy wspomnieć o polityce firmy Opoko TFI opartej na unikalnych strategiach i filozofii. Składa się ona z podejścia do ryzyka, zwłaszcza pojęcia ryzyka kluczowego, bo tak interpretowana przez specjalistów jest niska płynność danego aktywa. W mniemaniu tej doświadczonej firmy ważne jest zestawienie potencjalnego zysku z ryzykiem w przypadku każdej podejmowanej decyzji. Równie istotna jest praca analityczna na którą składa się formułowanie niezależnych opinii oraz myślenie z perspektywy prywatnego inwestora, a nie korporacji, co niestety stało się powszechnością u konkurencji. Jeśli chodzi o kwestię oceny inwestycji istotne jest wykorzystanie analizy między rynkowej, analizy sentymentu, jak również analizy technicznej. Dopiero te trzy płaszczyzny są w stanie zapewnić kompleksową i zgodną z prawdą ocenę inwestycji. Wracając do tematu absolutnej stopy zwrotu – jest ona ostatnim elementem filozofii inwestowania w firmie Opoka TFI. Generowanie zarobku kształtuje się niezależnie od sytuacji rynkowej, co zaprzecza wielu opiniom o braku skuteczności tego typu funduszy. Ważne jest również oparcie o aktywa wyceniane na rynku publicznym oraz samo zarządzanie poparte wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. No dobrze, ale jak ta elastyczna forma polityki ma się do tytułowych funduszy hedgingowych?

Hedge fund, a absolutna stopa zwrotu

Fundusze hedgingowe to termin odesłany do lamusa przez specjalistów z branży kapitałowej. Wielu z nich niesłusznie traktuje to określenie na zasadzie synonimu apropos absolutnej stopy zwrotu. W tej sytuacji należy pokrótce objaśnić hedge fund. Jak już wspomniałem terminu nie da się jednoznacznie zdefiniować. Jest to rodzaj funduszu zamkniętego, co świadczy o tym, że jest on przeznaczone dla konkretnej liczby i kategorii inwestorów z progiem kwoty wynoszącej w przypadku lokalnego rynku 40.000EUR. Posługuje się mnogością instrumentów inwestycyjnych na zasadzie inwestycji krótko i długoterminowych. Kluczem strategicznym w osiągnięciu odpowiedniego zysku jest dźwignia finansowa oraz tzw. krótka sprzedaż. Jak widać pomiędzy hedge fund, a absolutną stopą zwrotu jest mnóstwo podobieństw, toteż często te pojęcia bywają ze sobą utożsamiane – https://www.opokatfi.pl/aktualnosc/czy-mamy-w-polsce-fundusz-hedgingowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here