Najważniejsze czynnik wpływające na notowania akcji

Obserwując codzienne notowania cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyraźnie widoczna jest ich dynamika.

Ceny akcji zmieniają się z minuty na minutę, a w niektórych przypadkach nawet sekundy decydują o tym, ile będzie za chwilę kosztował dany walor. Co powoduje, że cena w ogóle się zmienia i modyfikowane są notowania?

Dowiedz się więcej o akcjach na XTB: www.xtb.com/pl/akcje-kb

Czynniki techniczne

Czynniki techniczne to takie, które zależne są od gospodarki, kondycji branży czy sektora, w którym działa firma. Bardzo ważne dla wyceny akcji są dane makroekonomiczne z gospodarki krajowej. Informacje o inflacji, wysokości Produktu Krajowego Brutto, stopach procentowych czy wysokości wskaźnika inwestycji mają przełożenie na to, jak oceniana jest kondycja gospodarcza. Jeśli jest ona dobra, to gospodarka stwarza właściwe warunki do rozwoju m.in. spółek akcyjnych. Dobre dane makroekonomiczne będą wspierać hossę na giełdzie.

Analizując wykresy inflacyjne, można zauważyć, że wysokie okresy inflacji w historii zbiegają się w czasie z okresem niskiej wyceny spółek na giełdzie, czyli z bessą. Jeśli z kolei inflacja jest niska, zachęca to spółki do podejmowania inwestycji i do rozwoju, co pociąga za sobą wysoką wycenę spółek.

Niepokój w gospodarce o przyszłość i ogólnie jej zła sytuacja ekonomiczna, nie sprzyjają wzrastaniu popytu na akcje spółek, dlatego będą one tracić na wartości.

Często w analizie technicznej mają znaczenie wyniki finansowe konkurencyjnych spółek, ponieważ w pewnym stopniu wpływają one na to, jak dana spółka jest postrzegana przez inwestorów. Zdarza się, że spadki cen akcji jednej, konkurencyjnej spółki w branży przekładają się na słabe zachowanie całego sektora w średnim okresie.

Malejące ceny akcji mogą wynikać z odpływu kapitału z giełdy w kierunku innych klas aktywów – lokat bankowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, walut, surowców itp. Najczęściej następuje odpływ kapitały z ryzykownego rynku akcji w kierunku mniej ryzykownych instrumentów.

Masowa wyprzedaż akcji danej spółki na giełdzie oddziałuje na cenę akcji negatywnie. Analogicznie kupowane przez największych inwestorów akcje sprzyjają wzrostom ich cen, ponieważ mniejsi gracze zaczną je skupywać, podążając za pewnym trendem na giełdzie.

Czynniki fundamentalne

Wśród czynników fundamentalnych wpływających na cenę akcji wymienia się dywidendy, zysk wypracowany przez spółkę akcyjną oraz zysk na jedną akcję.

Dobrze rozwijające się przedsiębiorstwo powinno wypracowywać coraz to większe dochody, ponieważ przekłada się to na rosnący zysk na jedną akcję. Główną siłą napędową fundamentalnej sytuacji spółki i ważnym czynnikiem decydującym o notowaniach akcji, jest właśnie wzrost zysku na akcje na przestrzeni czasu. Inwestorzy mogą na tej podstawie wyliczać wskaźnik cena na zysk. On z kolei daje obraz tego, czy cena akcji się zwiększy czy zmniejszy. Ważny dla inwestorów jest też fakt, czy spółka jest niedowartościowana lub przewartościowana, tj. czy cena akcji jest odbiciem rzeczywistej wartości spółki na rynku, czy nie.

Na pewno na cenę akcji na giełdzie wpływa wysokość wypłacanej akcjonariuszom dywidendy. To stały zysk dla inwestorów inwestujących w akcje spółek dywidendowych (tych, które wypłacają okresowo dywidendy, czyli dzielą się swoim zyskiem z inwestorami). Rosnąca stopa dywidendy powoduje, że coraz więcej graczy interesuje się spółką i rośnie popyt na jej akcje.

Spekulacje i ludzkie emocje

Zachowanie kursu akcji może zależeć od stosunku do nich prezentowanego przez inwestorów. Mówi się, że gracz giełdowy nie powinien kierować się emocjami, ani podejmować decyzji spontanicznie, ale nie zawsze jest to możliwe. Zachowanie kursu akcji na giełdzie w krótkiej perspektywie czasu może być odzwierciedleniem ludzkich emocji, ale już w dłuższym horyzoncie nie one decydują o wycenie.Wpływ na cenę ma też strach inwestorów i chciwość, które potrafią albo skłonić inwestora do szybkiej sprzedaży akcji przy pojawieniu się najmniejszych przesłanek w zmianie ceny na jego niekorzyść, albo też do czekania na jeszcze większe zyski.

https://www.najlepszybroker.pl/konto-maklerskie/

Sprawdź: Kurs na maklera giełdowego (www.kurs-maklerski.pl)!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here