SCADA systemy informatyczne

System SCADA jest to skrót od angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition. Nadzoruje on przebieg procesu produkcyjnego albo technologicznego. Jednymi z ważniejszych funkcji to archiwizacja danych, alarmowanie pracowników w razie jakiejkolwiek awarii, sterowanie wszelkimi procesami oraz zbieranie pomiarów (jak i pokazywanie ich jako graficzne obrazy.

Na czym tak naprawdę polega system SCADA?

Niniejszy system informatyczny polega na nieocenionej pomocy wszelkim osobom korzystającym z tego systemu. Takie systemy SCADA odnoszą się do systemów komputerowych. Pełnią one nadrzędną funkcję nad sterownikami PLC, jak i innych urządzeń.

Ponadto takie sterowniki PLC pomagają systemowi SCADA na archiwizację wszelkich danych dotyczących danego przedsiębiorstwa komputerowego. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek awarie oraz sterowanie takim systemem – można robić to albo ręcznie, albo automatycznie.

Co to jest tak naprawdę system informatyczny SCADA?

Niniejsze systemy SCADA są niezwykle pomocne w wydajności produkcji na takich halach magazynowych. Jego super korzyścią jest to, że zmieniają język ludzi na język maszyn. Reagują także automatycznie (od razu) na wszelkie sygnały z maszyn dostępnych na magazynie.

Systemy SCADA wizualizują aktualne dane z danego przedsiębiorstwa. Mówią nam od razu o jakichkolwiek nieprawidłowościach oraz awariach, które występują w danym miejscu pracy. Nie trzeba wtedy ciągle sprawdzać, czy na taśmie produkcyjnej nie dzieje się nic złego i nie trzeba pracować w ciągłym stresie.

Czy warto jest korzystać z tego typu systemów SCADA?

Jak najbardziej! Bardzo polecam ciągłe dążenie do jak największej produktywności w każdym przedsiębiorstwie. Jeżeli jesteśmy chociażby mniej więcej zainteresowani tego typu rozwiązaniami, możemy poradzić się osób, które się na tym znają jak nikt inny. Są to między innymi informatycy, jak i ogólnie pracownicy przedsiębiorstw sprzedających takie oprogramowania (system SCADA).

Z pewnością niezwykle odciąża to psychicznie tych z pracowników, którzy mają za zadanie eliminować wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w danym przedsiębiorstwie. Zamiast ciągłego sprawdzania prawidłowości – po prostu usłyszą sygnał dźwiękowy (alarm).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here