Wpływ wprowadzenia JPK_V7 na systemy ERP

Obowiązek raportowania rozliczeń VAT przy użyciu JPK_V7 obejmie dużych przedsiębiorców obowiązkowo od 1 kwietnia 2020 roku, a pozostałych od 1 lipca 2020 roku.

Czym jest JKP_V7?

JPK_V7 to nowy, jednolity plik kontrolny, który będzie zawierał zarówno dane dotyczące transakcji VAT zakupu i sprzedaży, jak i informacje potrzebne do ustalenia zobowiązania podatkowego bądź kwoty do zwrotu podatku VAT.

Strukturę pliku JPK_V7 określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) oraz wzór schematu pliku JPK_VAT.

JPK_V7 będzie zawierać wspomniane już dane dotyczących zakupów i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7, VAT-7K, a także inne informacje niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_V7 zastąpi deklaracje VAT – 7, VAT – 7K, VAT – ZK, VAT – ZZ, VAT – ZD oraz – prawdopodobnie – VAT-12. Nie obejmie on natomiast deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-13, VAT-14. Zasady składania tych ostatnich nie zostaną zmienione.

Czynnych podatników VAT obowiązywać będą dwa warianty JPK_V7. Mowa o:

 • JPK_V7M – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
 • JPK_V7K – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_V7 będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym bądź też danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_V7 podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Mówiąc wprost, podatnicy będą przygotowywać i wysyłać wyłącznie jeden plik, w którym znajdzie się zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna czyli pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wpływ na systemy ERP

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność wyposażenia firmy w aplikację obsługującą procesy generowania plików JPK. I choć na polskim rynku nie brakuje programów tego rodzaju, to jednak wyłącznie nieliczne z nich są w stanie sprostać wymaganiom użytkowników. Jeśli poszukujesz sprawdzonego, godnego polecenia narzędzia, które bez problemu dopasuje się do potrzeb twojego przedsiębiorstwa, to wybierz program JPK Hogart.

Aplikacja Hogart JPK jest w pełni dostosowana do większości dostępnych systemów ERP. Co istotne to fakt, iż program nie wymaga ingerencji w system ERP, ani istniejącą systemową bazę danych (pobierane są dane udostępnione lub wygenerowane z systemu). Proces udostępniania danych bądź też ich generowania jest nadzorowany lub wykonywany samodzielnie przez specjalistów Hogart, w zależności od dostępności zasobów klienta. Pracownicy Hogart zainstalują i skonfigurują odpowiednio aplikację Hogart JPK, wyszkolą zasoby po stronie klienta i będą obecni przy pierwszym uruchomieniu generowania struktur JPK. Po zakończeniu wdrożenia Hogart zapewnia pełne wsparcie powdrożeniowe i profesjonalny maintenance (usługi, utrzymaniowe rozwiązania). Z myślą o potrzebach klientów stworzony został dział wsparcia technicznego, gotowy do pomocy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów. W razie wprowadzenia zmian w strukturach, Hogart dostarczy swoim klientom odpowiednie aktualizacje aplikacji JPK.

Program JPK Hogart to:

 • Pobieranie danych, weryfikacja oraz generowanie plików JPK,
 • Próbne przebiegi i zaawansowana walidacja danych,
 • Pobieranie danych wg zaawansowanych zdefiniowanych kryteriów,
 • Archiwizacja wysłanych deklaracji,
 • Wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie danych,
 • Śledzenie zmiany każdego użytkownika,
 • Ręczna edycja określonych pól,
 • Wbudowana biała lista VAT,
 • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa.

Warto zaznaczyć, że Hogart JPK nie służy wyłącznie do generowania plików w formacie JPK. W rzeczywistości to również rozbudowane narzędzie wyposażone w szereg weryfikacji spójności i poprawności danych księgowych takich jak:

 • Weryfikacja spójności poszczególnych struktur wg siebie tj. transakcje vs. salda zois.
 • Saldo kont KR_ZOiS ObrotyWinien, ObrotyMa muszą być zgodne z sumą operacji KwotaWinien, KwotaMa w strukturze KR_ZapisyNaKontach,
 • Pole NrZapisuDziennika może wystąpić tylko raz w tabeli KR_Dziennik w danym roku obrotowym,
 • Numeracja w polu NrZapisuDziennika powinna być ciągła (bez przerw),
 • Pole NrZapisu z KR_ZapisyNaKontach musi wystąpić w polu NrZapisuDziennika w KR_Dziennik,
 • Włączenie po stronie Modułów bankowych walidacji salda (tzn. saldo zamknięcia poprzedniego wyciągu bankowego musi być zgodne z bilansem otwarcia kolejno przetwarzanego wyciągu) zapewnia potwierdzenie kompletności zaksięgowanych wyciągów bankowych z poszczególnych rachunków,
 • Weryfikacja bilansu otwarcia pobieranego z wyciągu bankowego z bilansem otwarcia kont księgowych zapewnia potwierdzenie spójności danych księgowych ze stanami rachunków bankowych,
 • Wyświetlenie okna z podsumowaniem wartości dla poszczególnych pól deklaracji VAT-7 zapewnia umożliwienie manualnego sprawdzenia przez użytkownika zgodności poszczególnych pozycji z wysłaną deklaracją VAT-7,
 • Dla Klientów posiadających aplikację e-Deklaracje Hogart (VAT-7) porównanie wartości dla zadanego okresu z pozycjami wygenerowanej deklaracji VAT-7,
 • Sprawdzenie czy w ramach jednego okresu nie występuje więcej niż jeden wiersz z tym samym numerem dokumentu (NrDokumentu) w tabeli VAT_SprzedażWiersze,
 • Sprawdzenie czy w ramach jednego okresu raportowego nie występuje więcej niż jeden wiersz z tym samym numerem dokumentu (NrFaktury) w tabeli VAT_ZakupWiersze dla jednego wystawcy (NrIdWystawcy),
 • Po wygenerowaniu pliku JPK VAT system prezentuje listę pozycji z rejestrów VAT, które nie zostały zaalokowane do żadnej pozycji JPK.

Zobacz gotowe integracje JPK dla wybranych systemów ERP:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here