Niedawno opublikowane zostały wyniki 13. fali badania przeprowadzonego przez Bibby Financial Services. Zebrane dane wskazują na nieznaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Co może być dobrym znakiem, gdy weźmiemy pod uwagę pesymistyczne podejście przedsiębiorców z 12. fali badania. Jakie jeszcze wnioski możemy wyciągnąć z raportu przygotowanego przez Bibby Financial Services?

Na czym polega badanie?

Celem badania przeprowadzonego przez Bibby Financial Services – niezależną firmę faktoringową, specjalizującą się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw –   jest pozyskanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce.

Na podstawie danych zebranych w badaniu, wyznaczany jest wskaźnik Bibby MSP Index, który obrazuje kondycję firm z grupy MSP. Przy jego wyznaczaniu brane są pod uwagę informacje dotyczące sprzedaży, zatrudnienia, inwestycji, płynności finansowej, jak również zadłużenia przedsiębiorstw.

Ocena i prognozy ogólnego Klimatu ekonomicznego

Analizując dane zebrane podczas badania można zauważyć nieznaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Na tę chwilę 26% ankietowanych uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu był sprzyjający. Jest to wzrost o 3,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania z października 2016 r.

Jako główne czynniki utrudniające dalszy rozwój firm respondenci wymienili: wysokie koszty pracy (62,7%), niepewność związaną ze zmianami w regulacjach prawno-podatkowych (51,1%), a także niejasność przepisów prawno-handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%).

Spoglądając w przyszłość

Raport przygotowany przez Bibby Financial Services dostarcza również szacunkowych prognoz co do najbliższej (w perspektywie 6 miesięcy) przyszłości przedsiębiorstw.

Jak wynika z zebranych danych 30% przedsiębiorców biorących udział w badaniu spodziewa się, że ich sprzedaż wzrośnie, jednak co ważniejsze  (+0,4 pkt. proc.), co ważniejsze blisko 45% badanych jest zdania, że sprzedaż nie spadnie (+ 2,8 pkt. proc.).

Wzrósł również odsetek (o 2,1 pkt. proc.) przedsiębiorców, którzy uważają że ich płynność finansowa nie zmieni się (wynosi on obecnie 57,6%), a o 1,3 pkt. proc. zmniejszyła się liczba przedsiębiorców przewidujących pogorszenie się swojej płynności finansowej.  

Najmniejszą różnicę pomiędzy obecną a poprzednią falą, możemy zauważyć w kwestii zmian w zatrudnieniu. Branża handlowa w dalszym ciągu boi się, że konieczna będzie redukcja zatrudnienia związanego z ustawą zakazującą handlu w niedzielę, z kolei branże budowlana i usługowa tradycyjnie już, planują zwiększać liczbę pracowników w okresie wiosenno-letnim.

Wyniki 13. fali badania rysują się optymistycznie, czy w 14. fali nastroje przedsiębiorców będą jeszcze lepsze? Tego dowiemy się  za kilka miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here