Audyt

Przedsiębiorcy, którym zależy na ulepszaniu organizacji swojej firmy, powinni weryfikować i kontrolować wszystkie procesy, które w niej zachodzą. Przydatnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu, który ukierunkuje firmę na potrzebne zmiany, a w rezultacie przyniesie oszczędności. Jaki audyt warto przeprowadzić?

Audyt energetyczny

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, określa grupę przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania audytu energetycznego raz na 4 lata. Audytem energetycznym dla przedsiębiorstw określa się analizę zużycia energii przez firmę, a następnie wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie zmian, które prowadzą do oszczędności w tym zakresie. Może on być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez audytora energetycznego, który nie jest w żaden sposób związany z działaniami energetycznymi w danym przedsiębiorstwie.

Dla kogo audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Kryteria, określające które przedsiębiorstwa są zobligowane do przeprowadzenia audytu energetycznego, definiuje Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla firm, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniły jeden z poniższych warunków:

  • zatrudnienie 250 i więcej pracowników,
  • obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych ponad 50 milionów euro,
  • suma aktywów bilansu w tym czasie ponad 43 milionów euro.

Niektóre przedsiębiorstwa są zwolnione z przeprowadzania audytu. Chodzi tutaj o te firmy, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS i tam przeprowadzono już audyt energetyczny. Zaleca się jednak przeprowadzanie audytu energetycznego każdej firmie, ze względu na korzyści, które ze sobą niesie.

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Oba pojęcia są bardzo często mylone, chociaż różnią się między sobą. Audyt energetyczny muszą przeprowadzać duże przedsiębiorstwa w celu określenia oszczędności energii. Audyt efektywności energetycznej jest dobrowolny i odnosi się do konkretnego przedsięwzięcia, które, jak sama nazwa wskazuje, ma przynieść efektywność energetyczną. Jego celem jest ocena stanu technicznego i analiza zużycia energii przez dany obiekt, urządzenie bądź instalację. Należy również wskazać działania, które posłużą poprawie efektywności energetycznej, a co za tym idzie – uzyskaniu oszczędności energii. Przeprowadza się go na potrzeby uzyskania tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Audyt energetyczny i remontowy

Audyt remontowy to nic innego jak badanie budynku, który jest użytkowany co najmniej od 14 sierpnia 1961 roku. Może zostać przeprowadzony przez osobę fizyczną, wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową czy towarzystwo budownictwa społecznego. Przeprowadzony audyt remontowy skutkuje możliwością ubiegania się o dofinansowanie (premię remontową) na remont budynku, który ma za zadanie zmniejszyć zużycie energii w danym miejscu. Audyt remontowy różni się od audytu energetycznego przede wszystkim grupą docelową oraz brakiem obliczeń wartości finansowej przyszłych oszczędności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here