Posiadacze kredytów, zadłużonych inwestycji i innych zobowiązań finansowych często obawiają się, że w razie ich śmierci – zadłużeniem zostaną obciążone najbliższe im osoby. Z myślą o nich na rynku pojawiły się polisy na życie, dzięki którym istnieje możliwość zabezpieczenia finansowego osób uposażonych. Jednak wiele osób nie wie, jak dopasować polisę na życie?

Co to jest polisa na życie?


Polisa na życie to nic innego, jak ubezpieczenie, które stanowi zabezpieczenie w razie:
– śmierci,
– ciężkiej choroby,
– kalectwa.
Dzięki pieniądzom otrzymanym z ubezpieczenia w wielu wypadkach możliwa jest szybka spłata zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, pieniądze wypłacone przez ubezpieczalnie osobom uposażonym lub samemu właścicielowi polisy nie mogą zostać zajęte przez Urząd Skarbowy z tytułu niezapłaconej grzywny czy innych nieuiszczonych opłat (wyjątkiem w tej sytuacji są niepłacone alimenty). Dobra polisa na życie pozwala zatem na finansowe odciążenie rodziny w przypadku zaistnienia nagłych, nieprzewidzianych okoliczności.

Rodzaje polis na życie


Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów polis na życie. Zalicza się do nich:
– polisy ochronne, które stanowią zabezpieczenie dla ich posiadaczy w razie choroby oraz dla osób przez nieuposażonych w razie śmierci osoby ubezpieczonej lub jemu samemu w razie okoliczności wymienionych w regulaminie polisy (wypadku, choroby, kalectwa – okoliczności te są kwestią indywidualną dla każdej polisy i muszą one zostać wyszczególnione w jej regulaminie)
– polisy ochronno – oszczędnościowe stanowiące nie tylko zabezpieczenie finansowe, ale także sposób na gromadzenie oszczędności; w tym wypadku część uiszczanych składek jest przeznaczana na ochronę życia z tytułu posiadanego ubezpieczenia, a część – lokowana w jednostki kapitałowe danego zakładu ubezpieczeń, które, mówiąc w wielkim, skrócie procentują, a po upływie terminu polisy są wypłacane jej posiadaczowi lub osobom przez niego uposażonym w razie jego śmierci,
– polisy z funduszem kapitałowym, które są zabezpieczeniem finansowych podobnie jak dwa wyżej wymienione rodzaje polis i jednocześnie funduszem inwestycyjnym.

Jak dopasować polisę na życie?


Dobra polisa na życie powinna być dostosowana do potrzeb osoby, która decyduje się na jej zakup. Dostępne rodzaje polis na życie dają szeroką możliwość wyboru. Jeśli klientowi chodzi jedynie o zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci lub choroby, najlepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w ubezpieczenie ochronne. Jeśli jednak oprócz swoistego zabezpieczenia, klient chce także inwestować swoje pieniądze i je oszczędzać – lepszą decyzją będzie wybór polisy ochronno – oszczędnościowej lub polisy z funduszem kapitałowym. Reasumując, nie ma idealnej odpowiedzi na pytanie: jak dopasować polisę na życie – wybór dobrej polisy jest kwestią indywidualną jej posiadacza. Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczenia kapitałowe lub oszczędnościowe charakteryzują się relatywnie wyższą składką, niż zwykłe ubezpieczenia ochronne. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że oprócz zabezpieczenia finansowego spełniają one szereg dodatkowych funkcji. Wybierając odpowiednią polisę na życie należy wziąć więc również pod uwagę wysokość regularnej składki – powinna ona być dostosowana do możliwości finansowych osoby decydującej się na zakup polisy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here