Po czasach, w których młodzi uciekali z terenów wiejskich wreszcie nastały te, w których młode pokolenie zaczyna uznawać wieś za coraz bardziej atrakcyjną. Chodzi nie tylko o bogactwo natury i spokój z dala od miejskiego zgiełku. Wieś ma dzisiaj ogromny potencjał biznesowy, można śmiało powiedzieć, że przeżywa wzmożony rozwój. Młody rolnik może zaś skorzystać z pomocy, dzięki której będzie prężnie prowadził swoje gospodarstwo.

Inwestowanie w gospodarstwo

Wszyscy, którzy posiadają status rolnika, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach inwestowania we własne gospodarstwo rolne. Młodzi również mają szansę. Weźmy pod uwagę, że w Polsce funkcjonują banki komercyjne, które oferują korzystny kredyt dla rolników. Część z nich współpracuje również z ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), za której pośrednictwem realizowane są specjalne programy pomocowe, w tym „Młody Rolnik”.

Ciekawostką jest fakt, że wsparcie finansowe może być dostarczone tym rolnikom, którzy nie tylko posiadają ziemię na własność, ale również ją dzierżawią. Ważne jest natomiast wykształcenie i kwalifikacje początkującego rolnika. Ziemia, jaką dysponuje, nie może być o powierzchni mniejszej niż 1 hektar.

Kredyt dla rolników na preferencyjnych warunkach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc w spłacie kredytów dla rolników. Okazuje się, że zaciągając kredyt dla rolników w banku, który z ARiMR współpracuje, rolnik może liczyć na niższe do spłaty raty. Wszystko dlaczego, że część raty odsetkowej spłaca za niego Agencja.

Rolnicy, którzy chcą zaciągnąć kredyt na preferencyjnych warunkach, powinni wybierać konkretne banki. Powinni zwracać też uwagę na programy wsparcia, jakie okresowo są realizowane dzięki współpracy banków z ARiMR.

Możliwe ograniczenia

Zarówno programy wsparcia, jak i kredyt dla rolników może mieć pewne ograniczenia. W przypadku współpracy z samym bankiem ten będzie na pewno sprawdzał zdolność kredytową młodego rolnika. Nie oznacza to jednak, że ten bez historii kredytowej czy wysokich dochodów, nie ma szansy na takie zobowiązanie. Bardzo często to cel kredytu staje się zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Ryzyko jest więc minimalizowane, dzięki czemu rolnik może liczyć na korzystne warunki.

W specjalnych programach wsparcia mogą brać zaś udział rolnicy, którzy spełniają określone kryteria. Wcześniej nie mogli posiadać ziemi czy hodowli zwierząt albo upraw roślinnych. Nie mogą mieć więcej niż 41 lat, muszą posiadać odpowiednie wykształcenie. W niektórych przypadkach liczy się staż pracy albo biznesplan i ocena jego atrakcyjności.

Zakup ziemi i dodatkowe korzyści

Warto wiedzieć, że zarówno kredyt dla rolników, ale też dotacje z programów pomocowych, mogą być przeznaczane na różne cele. Młody rolnik może wnioskować o udzielenie zobowiązania nie tylko na zakup ziemi, chociaż jest to najczęściej wymieniana potrzeba.

Rolnik może rozwijać swoje gospodarstwo poprzez zdobycie środków na zakup niezbędnego sprzętu czy maszyn. Istnieje też możliwość uzyskania środków na nabycie zwierząt hodowlanych czy niezbędników do uprawy określonych roślin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here