Jak działają fundusze absolutnej stopy zwrotu? Jak w nie inwestować? Od czego zacząć? Poradnik dla początkujących

Zarabianie w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę panującą na rynkach finansowych. Takie wymagania dotyczące inwestowania nie muszą być marzeniem. Wystarczy wybrać odpowiedni fundusz absolutnej stopy zwrotu.

Celem funduszu absolutnej stopy zwrotu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Czy to wykonalne? Realizację założeń ułatwia elastyczna polityka inwestycyjna. Można zapomnieć o podejściu benchmarkowym (relatywna stopa zwrotu), charakterystycznym dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Środki są lokowane w różne rodzaje aktywów, m.in. akcje, obligacje, waluty, surowce, energię oraz płody rolne. Odbywa się to zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach.

Fundusze nie mają jednej strategii absolutnej stopy zwrotu. Kluczem do finansowego sukcesu pozostają umiejętności kadry zarządzającej. Dzięki nim osiąganie zysków jest możliwe nie tylko podczas wzrostów cen aktywów. Również w okresie spadków notowań. W osiąganiu celu pomaga m.in. strategia long/short equity. Polega ona na jednoczesnym zajmowaniu pozycji długiej (kupno) i krótkiej (sprzedaż). Na pierwszą z nich zarządzający wybierają niedowartościowane akcje spółek czy indeksy, które ich zdaniem osiągną lepsze wyniki od reszty rynku. W przypadku krótkiej pozycji stawiają na te przewartościowane, które będą notować słabsze wyniki niż długa część portfela.

Komfort zwrotu

Na rynku nie brakuje funduszy absolutnej stopy zwrotu. Działają one zazwyczaj w formie niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Jednym z ich wyróżników jest większa swoboda w zakresie różnych limitów. Część dostępnych ofert powstała z myślą o szerokim gronie odbiorców.

Przed dokonaniem wyboru warto przeanalizować stopy zwrotu w różnych okresach. Dzięki temu można zweryfikować, czy dany fundusz rzeczywiście wypracowuje zyski niezależnie od koniunktury na rynku. Priorytetem nie powinno być szukanie ofert tylko z wysokimi wynikami. Zdecydowanie ważniejsze dla inwestora są bezpieczeństwo i komfort uzyskiwania zwrotu bez względu na warunki rynkowe.

Strategie wybierane przez fundusze absolutnej stopy zwrotu nie gwarantują sukcesu finansowego. W tym przypadku istnieje też ryzyko poniesienia strat. Jedynie nieliczne fundusze regularnie wypracowują dodatnie roczne stopy zwrotu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here