Jakie jest zastosowanie systemu MES?

System MES, czyli System Realizacji Produkcji, kojarzy się głównie z firmami produkcyjnymi, gdzie najczęściej znajduje zastosowanie. Nie jest to jedyny obszar przemysłu, w którym może być on z powodzeniem użytkowany. Ze względu na swoją uniwersalność i możliwość łatwego dopasowania do potrzeb firmy, jego popularność wzrasta też w innych branżach.

System MES w firmie produkcyjnej

Zastosowanie systemu MES w firmie produkcyjnej jest najbardziej powszechne. Dostarcza on informacje, dzięki którym udaje się zoptymalizować procesy produkcyjne od a do z, czyli od momentu, gdy firma przyjmie zamówienie od klienta, aż do doręczenia mu gotowego wyrobu.

System MES wykorzystywany w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest użytkowany w sposób kompletny i przekłada się na: redukcję kosztów, lepszą produktywność, wyższy wskaźnik OEE, lepsza jakość i krótszy cykl produkcji.

System MES w przemyśle ciężkim

Z systemu MES można z powodzeniem korzystać w przemyśle ciężkim, w tym w firmach górniczych. W takich przedsiębiorstwach to oprogramowanie sprawdza się przede wszystkim w zakresie planowania produkcji. Za pomocą systemu udaje się ją optymalnie zsynchronizować z grafikiem dystrybucji surowca, czyli z rozkładem jazdy środków transportu.

Wszelkie przestoje w produkcji mogą generować koszty, na przykład związane z opłatą postojową. Można ich uniknąć – system MES umożliwia monitorowanie stanu pracy maszyn wykorzystywanych do wydobywania surowców, a także pojazdów, które go transportują. W środkach transportu instaluje się systemy pomiarowe. Zebrane z nich informacje są przesyłane do systemu, który umożliwia zarządzanie procesem produkcji.

System MES w przemyśle farmaceutycznym

W farmacji bardzo istotne jest to, by produkt mógł zostać wprowadzony do sprzedaży możliwie jak najszybciej. Czas ma duże znaczenie z racji tego, że okres ważności patentu nie jest bezterminowy, a ściśle określony. Ponadto, jeśli jest to przełomowy medykament, którego nie ma jeszcze konkurencja, można go sprzedawać z najwyższą marżą.

Coraz więcej pojawia się na rynku zamienników droższych leków, których sprzedaż daje mniejszy zysk. Można ten stan rzeczy zmienić za pomocą systemu MES, dzięki któremu uda się na przykład ograniczyć straty zmniejszając tym samym koszty produkcji.

Artykuł przygotowany we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here