Krystalizacja jako sposób na odzysk wody ze ścieków

Proces krystalizacji sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu, wspomagając przebieg różnych czynności produkcyjnych. Proces ten jest również z powodzeniem stosowany w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Procesy krystalizacji i odparowania ścieków i odpadów płynnych w gospodarce wodno-ściekowej mają za zadanie oddzielenie i usunięcie wody  od zanieczyszczeń i soli zawartych w roztworze.

Jak przetwarzane są ścieki przemysłowe?

Ścieki przemysłowe, aby można je było bezpiecznie odprowadzić do odbiornika, na przykład rzeki, lub ponownie wykorzystać są poddawane procesom oczyszczania. Produkt uboczny w postaci ścieków charakteryzuje się często dużą objętością i niewielką zawartością suchej masy. To generuje spore problemy w poprawnym zagospodarowaniu odpadów.

Aby doprowadzić do procesu odzyskiwania wody ze ścieków przemysłowych, trzeba je wcześniej poddać oczyszczaniu. Na tym etapie można wykorzystywać procesy zagęszczania (krystalizacji) lub frakcjonowania.

Krystalizacja soli ze ścieków – na czym polega?

Odparowywanie wody w kontrolowanych warunkach umożliwia wykrystalizowanie soli z roztworów. Dzięki temu można odzyskać cenne dla przemysłu materiały i surowce a także odzyskać wodę, która może być ponownie wykorzystana jako woda technologiczna lub odprowadzona do istniejącej kanalizacji przemysłowej.
Proces ten zachodzi w obniżonej temperaturze odparowywania (dzięki zastosowaniu próżni) z użyciem nowoczesnych urządzeń, takich jak wyparki próżniowe (więcej) i krystalizatory. Technologia oparta na krystalizacji znacznie redukuje ilość ścieków, zmniejsza koszty ich utylizacji oraz umożliwia odzysk wody (więcej informacji: https://www.veoliawatertechnologies.pl/oferta/zastosowania/odzysk). Skutkiem ubocznym procesu jest koncentrat, który stanowi odpad w postaci stałej lub mazistej. W zależności od uzyskanego odpadu, można więc go ponownie wykorzystać jako surowiec w procesach przemysłowych lub bezpiecznie oddać do dalszej utylizacji.

Krystalizacja soli ze ścieków to skuteczna metoda, która pozwala odzyskać cenne produkty i większość wody oddanej w formie ścieków z zakładu przemysłowego. Zakłady produkcyjne i przemysłowe mogą w ten sposób zredukować koszty swojej działalności i jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here