Gwarancja bankowa jest jedną z najbardziej popularnych i najbezpieczniejszych form zabezpieczania transakcji. Dzięki niej nie tylko ochronisz interesy firmy przed nieuczciwymi kontrahentami, ale również podkreślisz jej wiarygodność i prestiż. Omawiamy najważniejsze rodzaje gwarancji bankowych i podpowiadamy, kto może z nich skorzystać.

Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie banku do pokrycia kosztu wierzytelności w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji (dłużnik) nie wywiązuje się z zapisów umowy. W praktyce oznacza to, że gdy Twój kontrahent spóźnia się z płatnością (lub nie wypełnia innych zapisów umowy), bank przejmuje odpowiedzialność za powstały stan rzeczy, wypłacając Tobie (czyli beneficjentowi gwarancji) określoną wcześniej kwotę.

Najpopularniejsze rodzaje gwarancji bankowych

Najpopularniejsze gwarancje bankowe to:

  • * gwarancja akcyzowa,
  • * gwarancja dobrego wykonania umowy,
  • * gwarancja celna,
  • * gwarancja przetargowa,
  • * gwarancja loteryjna,
  • * gwarancja terminowej spłaty kredytu lub pożyczki,
  • * gwarancja terminowej zapłaty,
  • * gwarancja zapłaty rat leasingowych,
  • * gwarancja zwrotu zaliczki.

Gwarancja bankowa w praktyce

Jeśli zawierasz transakcję z nowym kontrahentem, gwarancja terminowej zapłaty wyeliminuje ryzyko związane z brakiem płatności na czas.

Jeśli Twój klient nie uiści zapłaty w terminie, otrzymasz od banku sumę gwarancyjną. Dzięki gwarancji bankowej nie będziesz musiał samodzielnie egzekwować spłaty zadłużenia. To zadanie weźmie na siebie bank.

Jeśli zawierasz umowę z osobą, której kompetencji nie jesteś do końca pewien, gwarancja dobrego wykonania umowy może okazać się bardzo cenna. W przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, otrzymasz od banku należytą rekompensatę.

Gwarancja bankowa zabezpieczająca spłatę kredytu pozwoli Ci wynegocjować z bankiem korzystniejsze warunki finansowania, a to przełoży się na odczuwalne dla portfela oszczędności.

Kto może skorzystać z gwarancji bankowej?

O udzielenie gwarancji bankowej może poprosić osoba fizyczna lub firma. Jak pokazuje praktyka, z gwarancji bankowej korzystają zarówno właściciele dużych, prężnie działających firm, jak również mikroprzedsiębiorcy. Decyzja, by zabezpieczyć interesy w taki właśnie sposób, jest przejawem odpowiedzialności, bez względu na skalę prowadzonej działalności.

Najważniejsze zalety gwarancji bankowej

Usługa ta zapewnia szereg profitów nie tylko beneficjentowi, ale również zleceniodawcy gwarancji.

Dzięki gwarancji wierzyciel może należycie zabezpieczyć swoje interesy, eliminując ryzyko braku płatności lub jej znacznego opóźnienia. Świadomość finansowego bezpieczeństwa może być ogromną ulgą,  zwłaszcza dla przedsiębiorców, którym zależy na zachowaniu płynności finansowej.

Jako zleceniodawca gwarancji ochronisz własne środki finansowe, które musiałbyś wykorzystać na zabezpieczenie transakcji (np. poprzez wpłatę wadium, kaucji gwarancyjnej czy depozytu dla urzędu celnego). Gwarancja podniesie także prestiż Twojej firmy w oczach potencjalnych klientów. Firma, która podchodzi do transakcji w tak rzeczowy i świadomy sposób, z całą pewnością zasługuje na wiarygodność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here