Jak rekruterzy szukają pracowników?

Head-hunterzy, zwani często też rekruterami lub bardziej opisowo, specjalistami od zatrudniania, stali się w ostatnich latach rozchwytywani. Związane jest to z dynamicznym rozwojem rynku pracy, który rozwija się nie tylko w klasycznym ujęciu ilościowym, ale także w ujęciu jakościowym. Mamy obecnie znacznie większą grupę aktywnych zawodowo osób, na naszym rynku pojawili się imigranci, jak również wzrosły wskaźniki mówiące o elastyczności zawodowej, na przykład skłonność do zmiany miejsca pracy czy do przeprowadzki za pracą. Firmy częściej muszą szukać pracowników i rozumieją też, że jakość kapitału ludzkiego bywa kluczową kwestią decydującą o ich sukcesie. Znajdowanie pracowników dla firm siłą rzeczy stało się wielkim biznesem. Pozostaje tylko pytanie, jak pracownik powinien się w takim świecie odnaleźć, ponieważ jemu zależy na dobrej pracy tak samo, jak pracodawcy zależy na dobrym pracowniku.

Niskie kwalifikacje? Decyduje szczęście

Cały czas większość oferowanych miejsc pracy charakteryzuje się stosunkowo niskimi wymaganymi kompetencjami. Pracownik fabryczny nie potrzebuje specjalnych zdolności, jego pasje nie są istotne, a hobby nie ma znaczenia dla pracodawcy. Ważne są podstawowe czynniki, takie jak na przykład właściwe doświadczenie z maszynami czy posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. Dlatego dominuje selekcja negatywna, czyli rekruter przegląda zgłoszenia za koleją i akceptuje je hurtowo, jeśli tylko potencjalny pracownik spełnia minimalne wymagania.

Pracownik wykwalifikowany musi się wyróżnić

Pracownik posiadający wyższe kwalifikacje jest rzecz jasna w innej sytuacji, ponieważ musi się wyróżniać. Wyróżnikiem mogą być na przykład studia podyplomowe dla dietetyka, jeśli ktoś liczy na pracę przy organizacji imprez, układaniu jadłospisów, gdzie znaczenie ma jakość i skład podawanych posiłków. Te studia wyższe i inne propozycje, jakie posiada Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mogą okazać się kluczowe, ponieważ dwie doświadczone osoby z odpowiednim wykształceniem będą trudne do selekcji, ale z miejsca wygra osoba, która posiada studia podyplomowe. Studia podyplomowe dietetyka mogą otwierać wiele drzwi, chociaż oczywiście jest to tylko przykład. Dla każdej pracy znaczenie będą miały inne czynniki i kwalifikacje. Ważne jest, by CV wyraźnie odróżniało się na tle ogółu. Trzeba oczywiście pamiętać, by była to różnica pozytywna, albowiem pracodawcy poszukują pracowników z pozytywnymi wyróżnikami.

Najlepiej wykwalifikowani pracownicy dominują na rynku pracy

Największym wyzwaniem dla rekruterów są osoby z najwyższymi kwalifikacjami. Tych bowiem zawsze w procesie rekrutacji zgłasza się niewielu. Jeśli ktoś spełnia na przykład wymogi formalne związane z posadą szefa w oddziale banku, może wybierać w wielu ofertach. Rekruter będzie miał mniejszy wybór, a osoba z wysokimi kwalifikacjami zawsze będzie miała pierwszeństwo podczas procesu rekrutacji. Wysokie kwalifikacje to jeden z ważniejszych czynników, branych pod uwagę w procesie rekrutacji na nowe stanowisko pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here